Begeleiding

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (dagbesteding).

Ason Zorgdiensten verzorgt begeleiding vanuit de Wmo en heeft daarvoor afspraken met de gemeenten in de regio's. 

De wijkverpleegkundige van Ason Zorgdiensten stelt na een gesprek met u de begeleidingsindicatie op voor de gemeente.

Begeleiding met een persoonsgebonden budget (PGB)

  • Heeft u na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt u weer een pgb aanvragen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de Wmo 2016 dat wil zeggen:
    • U moet onderbouwen dat gewone hulp ('in natura') niet past bij uw situatie.
    • U moet een pgb kunnen beheren, dus u moet in staat zijn bijvoorbeeld overeenkomsten af te sluiten en hulpverleners aan te sturen.
    • U moet veilige en goede hulp inkopen.

De gemeente en PGB

  • De gemeente heeft informatie gekregen over uw indicatie, de zorg die u krijgt en eventueel de hoogte van uw pgb. U hoeft in principe dus geen contact op te nemen met uw gemeente.
  • Als de gemeente met u wilt overleggen over uw ondersteuning, kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid of iemand van Ason Zorgdiensten. U kunt ook hulp vragen aan een professionele cliëntondersteuner. U heeft recht op gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan samen met u kijken of het aanbod van de gemeente goed voor u is. Vraag uw gemeente bij wie u voor cliëntondersteuning terecht kunt.