Verzorging en verpleging

Verzorging en verpleging thuis is bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. Ason Zorgdiensten levert verzorging en verpleging thuis, en draagt zorg voor de betalingen vanuit het zorgkantoor van de zorgverzekeraars.

 • Persoonlijke verzorging en verpleging valt onder uw zorgverzekering. Deze zorg heet wijkverpleging en wordt u door Ason Zorgdiensten verleend.
 • De wijkverpleegkundige van Ason Zorgdiensten geeft na het intake-gesprek met u en indien nodig met de huisarts de indicatiestelling af en geeft deze door aan uw zorgverzekeraar.
 • Let op: een klein deel van de persoonlijke verzorging valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten (Wmo 2016). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging feitelijk onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven, en geen lichamelijke hulp is.

Andere ondersteuning

Met de wijkverpleegkundige van Ason Zorgdiensten kunt u bespreken of u nog andere ondersteuning nodig heeft vanuit de WMO. Bijvoorbeeld als u weinig sociale contacten heeft. Of niet meer met de bus kunt reizen. Hij of zij helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Het pgb (persoonsgebonden budget)?

 • De uitbetaling van het pgb wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank.
 • In de zorgverzekeringswet staan de voorwaarden om een pgb te krijgen. Die zijn op 1 januari 2016 ingegaan.
 • Voldoet u niet aan die eisen, maar heeft u wel een indicatie voor wijkverpleging van een bevoegde verpleegkundige?? Dan kunt u de zorg in natura krijgen van Ason Zorgdiensten. Of u krijgt een vergoeding (als u een restitutiepolis heeft).

Moet ik zelf betalen voor wijkverpleging?

 • Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar.
 • Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.
 • In sommige gevallen krijgt u echter maar een deel van de verpleging en verzorging vergoed door uw zorgverzekeraar of de gemeente. In dat geval kunt u tegen schappelijke tarieven bij Ason Zorgdiensten door u gewenste extra zorg inkopen. Daar betaalt u dan dus wel zelf voor.

Ik heb nog geen thuiszorg. Hoe moet ik dan wijkverpleging aanvragen?

 • Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Als u wijkverpleging wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Ason Zorgdiensten. Wij hebben wijkverpleegkundigen die een indicatie kunnen afgeven en samen met u een zorg-leefplan opstellen.
 • Bij het afgeven van een indicatie en het opstellen van een zorg-leefplan wordt ook gekeken wat u zelf kunt en wat anderen (bijvoorbeeld familie) voor u kunnen doen. Als u het eens bent met de gestelde indicatie en het nieuwe zorg-leef plan, dan vragen we u er voor te tekenen, waarna Ason Zorgdiensten het zal indienen bij het zorgkantoor van de zorgverzekeraars.