Hulp bij het huishouden

Ason Zorgdiensten levert huishoudelijke hulp voor mensen die vanwege een ziekte, beperking of ouderdom hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Ason Zorgdiensten doet meer dan alleen schoonmaken en opruimen. Wij denken mee over wat er moet gebeuren in huis. Ook kunnen wij eventuele problemen signaleren. Bijvoorbeeld als iemand zichzelf verwaarloost of eenzaam is. Wij kunnen dan extra hulp inschakelen.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

De gemeente kan huishoudelijke hulp aanbieden als algemene voorziening of als maatwerkvoorziening.

  • Een algemene voorziening is voor iedere inwoner beschikbaar. U betaalt de kosten (deels) zelf, afhankelijk van uw inkomen.
  • Bij een maatwerkvoorziening komt bijvoorbeeld de thuiszorg of krijgt u een persoonsgebonden budget.

De gemeente zal eerst met u bespreken wat u zelf kunt doen, en of uw familie en buren eventueel kunnen helpen. Familie en buren zijn overigens niet verplicht om u te helpen.

Zie voor meer informatie: Wmo 2015. 

 

Huishoudelijke hulp toelage

In 2015 en 2016 krijgen veel gemeenten extra geld van de Rijksoverheid voor huishoudelijke hulp. Dit is de Huishoudelijke Hulp Toelage. Dit geld is bedoeld voor (extra) huishoudelijke hulp en voor (extra) persoonlijke diensten.

 

Wilt u weten of u ook (extra) huishoudelijke hulp kunt krijgen? Vraag het na bij uw gemeente of uw zorgaanbieder. Uw gemeente bepaalt de regels voor deze extra huishoudelijke hulp. U moet meestal zelf ook een bijdrage betalen.