Langdurige zorg (thuis)

Zorg via de Wet Landurige Zorg (Wlz) krijgt u als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt.

 

Maar Ason Zorgdiensten kan ook voor u regelen dat u (verpleeghuis)zorg thuis ontvangt. Dan kunt u dus gewoon thuis in uw eigen omgeving blijven wonen. Dit moet natuurlijk wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

 

Ason Zorgdiensten gaat hierover graag met u en iemand die u bijstaat (bijvoorbeeld een zoon of dochter, broer of zus, of een goede vriend) in gesprek om tot een passende oplossing in uw situatie te komen.

Welke zorg valt onder de Wlz?
 • verblijf in een instelling
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • verpleging
 • behandeling
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling
 • aanpassing aan de woning.

Hoe krijg ik zorg uit de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

 

Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit:

 • verblijf in een instelling
 • zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt)
 • een persoonsgebonden budget (pgb)

Uitvoering Wlz

De WLZ wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven, maar ook voor mensen die met vpt of mpt thuiszorg krijgen. Ason Zorgdiensten kan hierin bemiddelen en deze thuiszorg voor u regelen. Ook als u voor een pgb kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor.